Maak een groep

« In overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake de Gegevensbescherming, delen wij u mee dat uw gegevens elektronisch worden verwerkt en het exclusieve eigendom zijn van GoodPlanet Belgium. Deze gegevens zullen onder geen beding aan derden worden meegedeeld. U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en op verbetering of verwijdering van uw gegevens. Door uw gegevens in te dienen gaat u akkoord met het bovenstaande en garandeert u dat ook de personen van wie de gegevens in uw groep voorkomen hiermee akkoord gaan. »